Les mer om våre produkter
Last ned norsk brosjyre
Last ned norsk brosjyre
Last ned svensk brosjyre
Last ned svensk brosjyre

RAD S - radonsump

Der grunnforholdene krever ekstra radonbeskyttelse bør en radonsump benyttes i tillegg til en radonsperre.


RAD S 500 OG RAD S 200 er SINTEF-godkjente radonbrønner til bruk i eksisterende bygninger eller som tilrettelegging for radonbrønn i nye bygninger, jfr. Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) §13-5. Produktene kan benyttes i alle småhus og større bygninger der det skal tilrettelegges for trykkendring/ventilering av byggegrunnen.

RAD S 200 og 500 plasseres i pukklaget i senter av bygget, under isolasjonen. Tilkobles et vanlig 110mm PVC rør og føres ut under grunnmuren og avsluttes i bakkenivå med et endelokk. RAD S 200 og 500 kan også føres opp gjennom gulvet og avsluttes med et endelokk.

RAD S 200
SINTEF-godkjent radonbrønn
RAD S 200 er laget av PP og er perforert med 108 hull med diameter 12,5 mm. Den er tilpasset tilkobling til en 110 mm ventilasjonskanal eller PVC-rør.
15 stykk per eske / 120 stk per pall.
Radonkompetanse anbefaler denne brønnen for bruk på opptil 200 m2
NOBB NR: 49558615


RAD S 500
SINTEF-godkjent radonbrønn
RAD S 500 er delvis perforerte skall av PEHD til bruk som radonbrønn. Skallene er todelt og settes sammen ved bruk av tre låseringer. RAD S 500 er perforert med 69 hull med diameter 18 mm. Leveres i to like deler med fire låseringer. RAD S 500 er tilpasset tilkobling til en 110 mm ventilasjonskanal eller PVC-rør. Radonkompetanse anbefaler denne brønnen for bruk på opptil 500 m2
NOBB NR: 46534626

Lengste bredde (B) = 80 cm
Diameter (D) = 60 cm
Høyde (H) = 28 cm

RAD L Radonlokk
RAD L er et lokk tilpasset 110 mm ventilasjonskanal eller PVC rør og som kan åpnes ved aktivering av radonbrønnen.
15 stk per eske.
NOBB NR: 49565335

Det er viktig å merke seg at RAD S og rørsystemet er installert kun som et sikkerhetstiltak. RAD S tilsluttes en vifte eller et passivt avtrekk, dersom en radonmåling skulle vise for høy verdi etter at bygget er tatt i bruk.


Klikk her for å laste ned produktark

​Klikk her for å laste ned datablad

Klikk her for å laste ned leggeanvisning
RADS-liggende
Br%C3%B8nn%203
Br%C3%B8nn%202