Hvordan sikre seg mot radongass?

For å forhindre at gassen siver inn i bygninger, stilles det krav til radonsikring i bygg der mennesker skal oppholde seg.

img 5228
Alle nybygg skal prosjekteres med radonforebyggende tiltak for å begrense innstrømmingen av radon, slik som bruk av radonsperre og ventileringssystemer. Alle bygg som er beregnet for varig opphold må bygges med radonsperre mot grunnen. Siden det er vanskelig å radonsikre et eksisterende bygg, er det et minimumskrav å montere radonsperre i alle nybygg  som er beregnet for varig opphold. Etter at man har flyttet inn, vil det bli kostbart å iverksette tiltak for å fjerne radongassen.

Les mer om sikring mot radon ved nybygging her: https://www.byggforsk.no