Hva er radon?

Radongass er en usynlig og luktfri edelgass som dannes i jordskorpen, ved at radium brytes ned.

joshua-earle--87jymb9zfu-unsplash
Det er et naturlig radioaktivt stoff som finnes i de fleste bergarter, ofte under hus og bygninger. Radongass stiger oppover og kan derfor trekke inn i bygninger – radonnivået er derfor ofte mye større inne enn utendørs, da gassen fanges inne i husene. Her fester den seg til lungevevet og avgir stråling. Høye radonnivåer innendørs er en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft. Det er derfor viktig at konsentrasjon av radon i luften ikke overstiger grenseverdier definert av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og at alle nybygg radonsikres.

Les mer om radon her: Om radon
Les mer om radonsikring her: RAD X-systemet


radon ngu no
Foto: ngu.no