Norwegian (Bokmål) English 
Produkter for radonsikring
Norwegian (Bokmål) English 
Produkter for radonsikring

Sertifiseringer

RAD X er sertifisert av Sintef

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. De løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. De tilbyr spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur.

Last ned godkjenning TG 20472

Last ned godkjenning TG 20370

RAD X har blitt sertifisert av Irish Agrément Board i Irland

Irish Agrément Board i Irland er oppnevnt av myndighetene til å utstede europeiske tekniske godkjennelser.  Sertifikater fra IAB stadfester at sertifiserte produkt er “passende materialer” som egner seg til det tiltenkte formål under Irske byggeplassforhold, og i henhold til Byggeforskriftene 1997 til 2002. IAB arbeider sammen med National Standards Authority of Ireland (NSAI) som nasjonalt medlem av UEAtc (The European Union of Agrément)

RAD X er testet av KVI, Kernfysisch Versnellen Instituut, Nuclear Geophysiscs Division», Nederland

KVI-Center for Advanced Radiation Technology (KVI-CART)  utfører grunnleggende forskning på subatomær og astrofysikk, og programstyrt forskning på akseleratorfysikk og fysikk i medisin. De jobber i tett samarbeid med forskningsmiljøer, helsevesen og industri, på langsiktige løsninger for vitenskap og samfunn. Gjennom utvikling av state-of-the-art deteksjonsteknikker, fremmer KVI-CART kryssforskning mellom grunnforskning og programstyrt forskning. KVI-CART utdanner unge forskere i fysikk og medisinsk teknologi ved BSc, MSc og PhD-nivå. Rad X er grundig testet hos KVI.

RAD X er testet av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Rad X er testet for Radonmotstand hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Under testingen ble det testet forskjellige tykkelser EVOH-sjikt i membranen, og i hvilken grad dette utgjorde motstand mot radongass.
Kontakt oss
Øvre Kluge 6
4330 Ålgård
Norge
+47 480 30 999
Kontakt oss
Øvre Kluge 6
4330 Ålgård
+47 480 30 999