Norwegian (Bokmål) English 
Produkter for radonsikring
Norwegian (Bokmål) English 
Produkter for radonsikring
Les mer om våre produkter
Last ned brosjyre

RAD F - radonfug og lim

RAD F radon fug og lim er SINTEF-godkjent for skjøting i to-trinn sammen med RAD T.

Rad F er en butylbasert plastisk-elastisk fugemasse beregnet for skjøting og fuging av alle typer radon- og fuktsperrer. Massen hefter godt til betong, plast, tre, metall og stein og er bestandig mot vann.


RAD F brukes også der det er behov for ekstra tetting rundt gjennomføringer og skjøter i membranen.
RAD F leveres i to varianter, som patron 330 ml og pølse 550 ml.
NOBB NR: 46534664

ARBEIDSBESKRIVELSE:
  • Påse at flatene er tørre og rene.
  • Skjær av patronspissen til 6-8 mm åpning. Ved skjøting av radon-og fuktsperrer, påfør den ene flaten RAD F, trykk deretter flatene sammen.
  • Bruk gjerne en trykkrulle.
  • Ved festing til betongvegg kan veggen først påføres RAD F, så presses radon-eller fuktsperren mot veggen og festes deretter med klemlekt.

VIKTIG! Lagres i romtemperatur før bruk.

BRANNFARLIG! 

Inneholder White Spirit. Skadelig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. Holdes vekk fra antennelseskilder. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.


Klikk her for å laste ned produktark

Klikk
her for å laste ned datablad
Tekniske data
Materiale:Butylbasert
Farge:Sort/grå
Innhold pr. patron:0,3 l
Antall pr. kart:12 stk
Antall kart pr. pall:104 kart.
Kontakt oss
Øvre Kluge 6
4330 Ålgård
Norge
+47 480 30 999
Kontakt oss
Øvre Kluge 6
4330 Ålgård
+47 480 30 999